Biohazard boxy

Biohazard boxy

Laminární boxy

Podtlakové izolátory

Laboratorní nábytek

Laboratorní stoly

Laboratorní vybavení

Digestoře

Židle do ordinací a laboratoří

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)

TSI Logo

Přístroje TSI

Přenosné čítače částic

Příruční čítače částic

Průtokoměry

Nástěnné čítače částic